• Organizacja roku szkolnego 2021/2022

   • Działając na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.) zarządzam, co następuje:

    Po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego ustalam w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:


    1. dni, w czasie których odbywa się egzaminy ósmoklasisty:

    1. 24 maja 2022 r. (j. polski)

    2. 25 maja 2022 r. (matematyka)

    3. 26 maja 2022 r. (język angielski)

    1. inne dni wynikające z organizacji pracy szkoły oraz potrzeb środowiska:

    1. 12 listopada 2021 r. (piątek)

    2. 7 stycznia 2022 r. (piątek)

    3. 2 maja 2022 r. (poniedziałek)

    4. 17 czerwca 2022 r. (piątek) 

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych