• Poczet sztandarowy

   •   

    CEREMONIAŁ POCZTU SZTANDAROWEGO

    W SZKOLE PODSTAWOWEJ

    im. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BALINIE  

          

    Poczet sztandarowy na rok szkolny 2021/2022

    Chorąży:     Jan Franzblau

                         Krzysztof Rożnowski

                         Franciszek Dobosz

    Asystentki:   Dominika Ulczok

                           Kinga Dudek

                           Martyna Sroka

                           Anna Bytomska

                   

    Pełnienie służby sztandarowego i osób asystujących jest jedną z najzaszczytniejszych funkcji w karierze uczniowskiej, przysługujących nominalnie uczniom klasy najwyższej.

    Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego

         Osoby do Pocztu Sztandarowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, spośród uczniów klas programowo o jeden etap nauczania niższych niż najstarsza, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) - jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe. Nie ma zasady równowagi ilościowej z poszczególnych klas, chociaż wskazana jest obecność choćby jednego reprezentanta klasy.

    Jeżeli ze względów kondycyjnych lub innych, osoba zatwierdzona nie może pełnić swoich obowiązków, jest nominalnie wpisana do kroniki szkoły jako uczestnik pocztu, a jego obowiązki reprezentacyjne przejmuje kolejna osoba nominowana do tej funkcji, o największej liczbie głosów.

    Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

    Insygnia pocztu sztandarowego

    Biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra, białe rękawiczki.

    Uwaga:

    Kołnierz ani nic innego nie może zasłaniać biało-czerwonej szarfy.

    Ubiór pocztu sztandarowego:

    Chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat.

    Asysta: białe bluzki i czarne spódnic

              Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.  

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych