• Nagłówek

   •  

     

                Szkoła Podstawowa w Balinie to dla jej absolwentów wspomnienia o dzieciństwie, młodości, o czasie w którym zdobywali podstawową wiedzę o otaczającym świecie. Właśnie ta wiedza i umiejętności zdobyte w naszej szkole stały się solidnym fundamentem do dalszej edukacji każdego absolwenta „balińskiej podstawówki”.

             Znajomość przeszłości jest warunkiem budowania pozytywnej przyszłości. Wspominając lata minione z szacunkiem dla ludzkich osiągnięć możemy kształtować pozytywne działania dla przyszłości. Rocznice, jubileusze, to wyraz szacunku dla minionych chwil. Dlatego z tak wielkim zaangażowaniem przygotowaliśmy obchody jubileuszowe 150-lecia szkoły w Balinie. To ukłon w stronę tych, którzy budowali i kształtowali szkolną rzeczywistość przez lata.

             Świętując tak piękny jubileusz uzmysławiamy sobie istotę przemijającego czasu, w którym każdy dzień tworzy historię. Jakość przeżytych dni daje nam siłę i wiarę w swoje możliwości, umożliwia wytrwale i godnie poruszać się po trudnej drodze życia z poczuciem tworzenia historii. Ważny dla całej społeczności szkolnej jest fakt, iż Patronat nad Obchodami Jubileuszu 150-lecia objął Małopolski Kurator Oświaty i Burmistrz Miasta Chrzanowa.

             Dzieje naszej szkoły zostały zapisane w różny sposób. Dokumentują je kroniki, stare fotografie, wspomnienia nauczycieli i uczniów.

    Kroniki informują, iż w 1859 roku powstała w Balinie szkoła trywialna trzyklasowa, która przekształcała się z biegiem czasu w sześcioklasową i ośmioklasową, by ponownie stać się sześcioklasową. Przez lata zmieniała się liczba uczniów, nauczycieli, zmieniali się kierownicy. Jedno pozostało niezmienne – dbałość o jakość edukacji dzieci w Balinie.

    Historię przemian spisaliśmy w okolicznościowej publikacji „Wędrówka przez lata - jubileuszowe kalendarium”.

             Jednakże dzień 18 września był najważniejszym wydarzeniem obchodów jubileuszowych i na długo zostanie w pamięci tych, którym bliska jest nasza szkoła.

             W tak ważnym dla szkoły i całej społeczności „Balińskiej podstawówki” dniu nie mogło zabraknąć gości. Przybyli: Ks. Prałat Wojciech Bryja, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, I Małopolski V-ce Kurator Oświaty Agata Szuta, Starosta Powiatu Chrzanowskiego Janusz Szczęśniak, Burmistrz Miasta Chrzanowa Ryszard Kosowski, V-ce Starosta Powiatu Adam Potocki, Wizytator Małopolskiego Kuratorium oświaty Jolanta Knapik, Radni Rady Miejskiej w Chrzanowie: Ryszard Śledziński (jednocześnie były dyrektor SP Balin), Andrzej Oczkowski, Tadeusz Mikłas, Grzegorz Jakubiak, Barbara Biel, Jadwiga Pietrzyk, Mirosław Sygnat, Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli w Chrzanowie Tadeusz Kołacz, dyrektorzy szkół Gminy Chrzanów,   ks. proboszcz Aleksander Kruczek, sołtys wsi Balin Marek Cupiał, Małgorzata Grzyb, Dyrektor MOKSiR Jan Smółka, Dyrektor Muzeum Chrzanowskiego Zbigniew Mazur, Prezes ZNP o/Chrzanów Małgorzata Jarczyk, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Jan Starżyk, artysta rzeźbiarz Artur Gworek, Dyrektor SP w  Balinie w latach 1976 – 1991 Ludwika Marasik, 1991-1993 Aldona Jelska, emerytowani nauczyciele Szkoły w Balinie oraz byli jej pracownicy, synowie kierownika szkoły w latach 1930 – 1943 Józefa Kruka, Zbigniew Kruk i Stanisław Kruk  i wiele innych znamienitych osobistości.

             O godz. 10°° w Kościele odbyła się uroczysta msza św. koncelebrowana przez ks. Prałata Wojciecha Bryję i ks. proboszcza Aleksandra Kruczka oraz ks. Marcina Twardosza.

    Podczas mszy został poświęcony sztandar szkoły ufundowany przez byłego ucznia Roberta Kiepurę. To pierwszy sztandar w dziejach szkoły, tym znaczniej podkreślający tożsamość społeczności uczniowskiej.

    Po uroczystej mszy w barwnym korowodzie poprowadzonym przez orkiestrę górniczą, za którą maszerowały poczty sztandarowe innych szkół gminy Chrzanów oraz poczet szkoły w Balinie, uczniowie, znamienici goście i sympatycy szkoły przemaszerowali na plac przed szkołą.

    Na boisku szkolnym odbyła się uroczysta akademia poświęcona historii szkoły i czasom współczesnym, z udziałem uczniów i absolwentów. W trakcie uroczystości głos zabrał Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Starosta powiatu chrzanowskiego Janusz Szczęśniak oraz Burmistrz Miasta i Gminy Chrzanów Ryszard Kosowski.

    W trakcie akademii dokonano odsłonięcia tablic pamiątkowych, upamiętniających 150-lecie szkoły oraz 50-lecie nowego budynku, których twórcą jest artysta rzeźbiarz Artur Gworek.

    Po części oficjalnej odbył się piknik dla absolwentów i uczniów szkoły przygotowany przez Radę Rodziców, który uświetnili swoimi występami zespoły młodzieżowe oraz pokazy absolwentów szkoły.

             Tak piękny dzień na długo pozostanie w pamięci społeczności Balina, dając świadomość jej mieszkańcom jak ważna w ich życiu jest szkoła i jej dzieje. 

     

                dyrektor szkoły Grażyna Jamrozik

     

               

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Więcej zdjęć:

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych