• Organizacja roku szkolnego 2020/2021

   • Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie w roku szkolnym 2020/2021:

    Na podstawie § 5 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego, ustalone zostały w roku szkolnym 2020/2021 następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

    1. dni przypadające między dniami wolnymi od pracy:  

    • 04 czerwca 2021 r.

    2. dni w czasie których odbywa się egzaminy ósmoklasisty:

    • 25 maja 2021 r. (j. polski)

    • 26 maja 2021 r. (matematyka)

    • 27 maja 2021 r. (język angielski)
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych