• KODEKS UCZNIA

   •  

    KODEKS UCZNIA  

    SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BALINIE

    KAŻDY UCZEŃ MA OBOWIĄZEK:

    1.   Podporządkować się i zarządzeniom dyrektora Szkoły, zaleceniom Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego. 

     

    2.  Dbać o honor i tradycję Szkoły. 

     

    3.  Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i wokół niej. 

     

    4.  Okazywać szacunek nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły i innym osobom poprzez społecznie akceptowane formy. 

     

    5.  Punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i wybranych przez siebie (lub wskazanych przez nauczyciela) zajęciach pozalekcyjnych. 

     

    6.   Być przygotowanym do każdej lekcji, tzn. posiadać zeszyt przedmiotowy, podręcznik, ćwiczenia, przybory szkolne ustalone przez nauczyciela, strój na zajęcia wychowania fizycznego oraz materiały na plastykę, technikę, a także odrobione zadanie domowe. 

     

    7.   W trakcie zajęć:

    • nie opuszczać swojego miejsca bez zgody nauczyciela,
    • w wyjątkowych sytuacjach uczniowie mogą korzystać z toalety podczas lekcji,
    •  nie prowadzić rozmów z innymi uczniami,
    • swoim zachowaniem nie przeszkadzać pozostałym uczniom i nauczycielowi w prowadzeniu lekcji,
    • nie spożywać w czasie lekcji posiłków, słodyczy, nie żuć gumy. 

              

         8. W trakcie przerwy:

    • zwracać się z problemami do nauczyciela dyżurującego
    • podczas przerwy n świeżym powietrzu przebywać tylko na terenie obiektu szkolnego.

     

    9. Uczeń ma obowiązek dbać o schludny i estetyczny wygląd, tj.:

    a) nosić obuwie zamienne na jasnej podeszwie,

    b) nie nosić ubiorów odsłaniających nagie ramiona, plecy, brzuch, zbyt krótkich spódniczek,

    c)  nie farbować włosów,

    d)  nie stosować makijażu,

    e) nie malować paznokci,

    f) nie nosić biżuterii,

    g) napoje przynosić tylko w plastikowych butelkach,

    h) nosić strój galowy w razie uroczystości szkolnych:

    • dziewczęta – granatową lub czarną wizytową spódniczkę oraz wizytową białą bluzkę, 
    • chłopcy – granatowe lub czarne klasyczne spodnie  oraz wizytową białą koszulę.

     

    10.  W przypadku nie uczęszczania na lekcje religii przebywać w tym  czasie w świetlicy szkolnej. 

     

    11. Przed zakończeniem roku szkolnego oddać w wyznaczonym terminie wszystkie książki wypożyczone z biblioteki szkolnej. 

     

    12. Posiadać legitymację szkolną i dbać o jej aktualność. 

     

    13.  Bezpiecznie, spokojnie poruszać się po budynku szkolnym i terenie przyszkolnym. 

     

    14. Nie prowokować kolegów i nie brać udziału w bójkach. 

     

    15. Ewentualne konflikty z kolegami rozwiązywać w sposób zgodny z normami społecznie akceptowanymi. 

     

    16. Przestrzegać zasad kulturalnego współżycia, m. in. nie używać wulgarnych słów, nie pokazywać obraźliwych gestów, przestrzegać zasad nietykalności osobistej. 

     

    Używanie słów wulgarnych i obraźliwych wobec nauczycieli, pracowników szkoły  podlega karze statutowej zgodnie z obowiązującą procedurą, natomiast wobec kolegów, koleżanek karze społecznej na rzecz szkoły.

     

    17. Nie nosić do szkoły rzeczy wartościowych (biżuterii,   drogiej odzieży itp.), ponieważ szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich zaginięcie lub zniszczenie.

     

    18. Nie nosić do szkoły telefonów komórkowych, MP- 3-4, oraz innych  urządzeń elektronicznych.  (Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr. 11 z dnia 15 maja 2006 r.)

     

    19. Naprawić wyrządzoną szkodę materialną. 

     

    20. Udział w życiu klasy i szkoły uwarunkowany jest właściwym zachowaniem i przestrzeganiem Statutu Szkoły.

     

    21. Postępowanie wbrew ustalonym normom skutkuje zastosowaniem kary określonej w Statucie Szkoły.

     

    22. Prawa uczniów są respektowane po spełnieniu obowiązków.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • administrator.spbalin@op.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
   • /SPBalin/SkrytkaESP
 • Galeria zdjęć

   brak danych