ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

ZPB

Bezpieczeństwo Uczniów 2019

SPOTKANIE PARTNERÓW

   W dniu 21 października 2019 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie zespołu partnerów w ramach ZPB- Szkoła Promująca Bezpieczeństwo. Podczas spotkania koordynator projektu Elżbieta Grabska -Cygan przedstawiła sprawozdanie z dotychczasowych działań oraz analizę ankiet skierowanych do nauczycieli, rodziców i uczniów dotyczących bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy. Podejmowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa przy udziale wszystkich podmiotów biorących w nich udział przyniosły oczekiwane efekty. Wszyscy partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy  i pomoc w realizacji działań zaplanowanych na rok szkolny 2019/20.

W spotkaniu uczestniczyli:

-Jolanta Knapik- dyrektor szkoły

-st. kpt. mgr inż. Dominik -przedstawiciel KP PSP w Chrzanowie - 

-Zbigniew Tura - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz OPS w Chrzanowie 

-inż. Agnieszka Paliwoda- przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Chrzanowie

- Katarzyna Bandyk- przewodnicząca Rady Rodziców

- Elżbieta Grabska-Cygan- koordynator d/s bezpieczeństwa 

Bezpieczeństwo to nasz priorytet dlatego nadal będziemy realizować profilaktykę w  obszarze bezpieczeństwa,  jak również prowadzić systematyczną współpracę w obszarze niwelowania zdiagnozowanych zagrożeń. 

 

Lider projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo"

CERTYFIKAT LIDERA PROJEKTU „ SZKOŁA PROMUJACA BEZPIECZEŃSTWO”

            W dniu 27 lutego 2019 r. przedstawiciele naszej placówki odebrali w KPP w Chrzanowie certyfikat Lidera Projektu "Szkoły promującej bezpieczeństwo". Certyfikat w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta wręczył Komendant Powiatowy Policji w Chrzanowie mł.insp. Michał Gamrat.

 Szkołę reprezentowali pani dyrektor Jolanta Knapik, pedagog Elżbieta Grabska-Cygan oraz delegacja samorządu uczniowskiego.

Na stronie internetowej Powiatowej Komendy Policji w Chrzanowie znajdziemy artykuł na ten temat.

http://chrzanow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/dwie-placowki-oswiatowe-w-z-terenu-miasta-i-gminy-chrzanow-otrzymaly-tytul-lidera

Otrzymanie certyfikatu to nie tylko duże wyróżnienie dla naszej szkoły, ale również mobilizacja do podejmowania nowych działań związanych z poprawą bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży. Zgodnie z ideą projektu, będziemy nadal uczyć współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne

      

 

                                                                                   GRATULACJE !!!

Co to jest Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa ?

ZPB to projekt Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Realizując regulamin projektu szkoły starają się, aby uzyskać CERTYFIKAT „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

Ocenie podlegają:

  • Obszar organizacyjny – czyli struktura personalna (kto jest odpowiedzialny i za jaki obszar w ramach systemu bezpieczeństwa w szkole, w jaki sposób informacja o programie trafia do zainteresowanych).
  • Obszar infrastrukturalny – dotyczy bezpiecznej zabudowy w obrębie szkoły, projektowania i dostosowania przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa.
  • Obszar techniczny – dotyczy zabezpieczenia terenu szkoły poprzez m. in. instalacje monitoringu i inne środki techniczne, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa w szkole i jej obrębie.

 

Nasza szkoła od kilku lat realizuje projekt pt. „Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa”. Przystąpiliśmy do Projektu w maju 2010 roku.. W wyniku podjętych działań 27 września 2011 r. otrzymaliśmy Certyfikat  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” na lata 2011-2012, a następnie przedłużenie Certyfikatu na lata 2013-2018. W chwili obecnej staramy się o przyznanie Lidera projektu!

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.malopolska.policja.gov.pl

 

OTRZYMANIE CERTYFIKATU SZKOLA PROMUJACA BEZPIECZENSTWO- 27 wrzesnia 2011r.doc

PRZEDŁUŻENIE CERTYFIKATU 2013-2018.doc

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA cert._projekt_ZPB_na_lata_2013-18.doc

ANEKS PLANU_2014-18.doc

ANALIZA ANKIET UCZNIÓW -Bezpieczenstwo_2017.doc

ANALIZA ANKIETY DLA RODZICÓW_2016-17.doc

ANALIZA ANKIETY DLA NAUCZYCIELI 2017.doc

DZIALANIA EDUKACYJNE WSROD NAJMLODSZYCH spotkanie z policjantem i Sznupkiem.doc

TYDZIEN BEZ AGRESJI.doc

WAŻNE DLA RODZICOW -bezpieczenstwo w sieci.doc

DOPALACZE- informacja dla rodzica.doc

ULOTKA - NOWE NARKOTYKI-Czy znasz prawdY_o_dopalaczach_Kraj.pdf

SPOTKANIE W KPP CHRZANOW 30.03.2017 p-czosc.doc

PROGRAM wych-prof._BALIN_2017-18.doc

HARMONOGRAM DZIAŁANIA prof.- wych_2017-18.doc

 

Udział w konkursach profilaktycznych

Tydzień bez agresji

Udział partnerów szkoły w ZPB

Mikołajki z profilaktyką

 

 

 

KONKURS PROFILAKTYCZNY

XVII GMINNY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ pod hasłem „ZAŻYWASZ- PRZEGRYWASZ”-

PROPAGUJEMY WOLNY OD NAŁOGÓW STYL ŻYCIA

        

Uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Grabskiej - Cygan  po raz  siedemnasty uczestniczyli  w przeglądzie organizowanym przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chrzanowie i Szkołę Podstawową Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chrzanowie. W konkursie uczestniczyło 6 uczniów, dwoje z nich zostało laureatami.

LAUREACI:

Patrycja Kozub- kl. IV A- w kategorii literackiej

Patryk Mamica- kl. VIII- w kategorii prezentacja multimedialna

Uroczyste podsumowanie wraz z rozdaniem dyplomów i nagród książkowych odbyło się 9 października 2018 r.

 

SPOTKANIE PARTNERÓW

          

 

W roku szkolnym 2018/2019 nasza szkoła ubiega  się o tytuł Lider Projektu  „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" organizowanym przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 8 października 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu partnerów zaangażowanych w nasze działania i wspólnie opracowano  „Zintegrowany Plan Działania” na rok szkolny 2018/2019.

Nadal będziemy realizować profilaktykę w obszarze bezpieczeństwa,  jak również prowadzić systematyczną współpracę w obszarze niwelowania zdiagnozowanych zagrożeń. Działania te przyczynią się do  podniesienia świadomości prawnej oraz wzbogacą wiedzę na temat różnych zagrożeń i sposobów  im przeciwdziałania.

 

Bezpieczeństwo to nasz priorytet, dlatego też staramy się obecnie, po siedmiu latach udziału w projekcje, o tytuł Lidera Projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo".

      

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

 

 

,,Być uprzejmym i życzliwym, to znaczy posiadać umiejętność przyjaznego współżycia
 z innymi ludźmi. Dziecko nauczone tych wartości w swym najbliższym środowisku rodzinnym będzie równie uprzejme i życzliwe w społeczeństwie."

Brigitte Beil

 

            Dzień Życzliwości w naszej szkole obchodzimy po raz szósty. W tym dniu przypominamy wszystkim o tym, jak ważna jest życzliwość i uśmiech w codziennym życiu. Zachęcamy uczniów, aby jak najczęściej czynili drobne gesty życzliwości: dobre słowo, pomoc komuś czy uśmiech sprawiają, że nasze życie staje się lepsze, przyjemniejsze.
 W tym roku Dzień Życzliwości przebiegał pod hasłem  „Posłuchaj, porozmawiaj, postaraj się, zrozumieć". Celem naszych działań jest wyzwalanie i utrwalanie wśród uczniów pozytywnych relacji międzyludzkich, takich jak: tolerancja, wzajemny szacunek, chęć niesienia pomocy.
Przygotowania do tego dnia trwały już od początku listopada. Uczniowie klas od 0-V wykonali plakaty promujące życzliwość jak również  hasło tegorocznego dnia życzliwości. Klasa VI przygotowała wiersze na temat życzliwości, klasy VII opracowały przepis na życzliwość, natomiast klasa VIII  przygotowała filmik o życzliwości. W każdej klasie przeprowadzono wybory „NAJZYCZLIWSZEGO UCZNIA”

Na korytarzach zawisły plakaty i przysłowia na temat życzliwości i uśmiechu. W szkole było żółto i radośnie. Nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie obdarowywani byli ciastem i słodkimi sentencjami. Wszystko to sprawiło, że wytworzyła się niepowtarzalna atmosfera, która pozwoliła wywołać uśmiech na wszystkich twarzach i wprowadziła nas w wesoły, entuzjastyczny nastrój.

Bądźmy życzliwi!

Jak wiadomo życzliwość rodzi życzliwość, starajmy się, zatem okazywać ją sobie nie tylko od święta!  Każdy uśmiech, dobre słowo mają wpływ na panującą wokół nas atmosferę - pamiętajmy o tym!

Koordynatorem Dnia Życzliwości w szkole jest pedagog szkolny Elżbieta Grabska-Cygan.

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
    ul. Jaworznicka 139

    spbalin@chrzanow.pl
  • 032/ 613-17-67

Galeria zdjęć