Projekty, programy, certyfikaty

W SZKOLE

Akcja ,,Młodzi Głosują"

  


 

 

 

 

 

 

                                      Uczniowie kl.8a i 8b naszej szkoły po raz pierwszy uczestniczyli w projekcie ,,Młodzi Głosują” zorganizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Celem tej akcji ,,Młodzi głosują” było zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie mieli możliwość zapoznania się z przebiegiem kampanii wyborczej oraz organizowaniem wyborów w szkole. Grupa projektowa przeprowadziła symulację wyborów 8 października br. również zaangażowała się w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej o czym świadczy wynik szkoły to 85%. Grupa projektowa w składzie: Emilia Pacześny , Karolina Majda, Wojciech Szkółka, Szymon Kurek, Angelika Jamrozik, Monika Marcelińska, Alicja Styczyńska, Emilia Grabiec, Martyna Zorycha ,Kamila Kuzak i liderka grupy niezastąpiona Wanessa Koćma.

                                                                                   Dziękujemy!

 

http://zdjecia.interia.pl/galeria,gcsi,01AAC839357D9E333CA14704422988DFA9D6C45C

 


          

Program ,,Szkolny Klub Sportowy"2019"

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

PROGRAM „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” 2019

Szkoła Podstawowa w Balinie kolejny raz bierze udział w Programie ,,Szkolny Klub Sportowy”. Jest to program koordynowany przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy, a współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Celem programu:

 1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci

i młodzież;

 1. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

 2. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

 3. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci

i młodzieży;

 1. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych

i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

 1. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

 2. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

 3. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

 4. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

 

Zadania programu:

 

Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

 

Program stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym.

 

Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży powinny być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach. Powinny się one odbywać na obiektach sportowych przystosowanych do prowadzenia zajęć sportowych lub w miejscach, w których można bezpiecznie przeprowadzać zajęcia w terenie. Istotnym założeniem jest różnorodność zajęć, dających możliwość uprawiania wielu sportów, uwzględniając m.in. regionalne i lokalne tradycje oraz możliwość uprawiania odpowiednich sportów w zależności od pór roku.

 

Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w dwóch edycjach wiosennej 15.01.2019-21.06.2019 i jesiennej 1.09.2019-10.12.2019, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Obowiązkowe jest przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.

 

W naszej szkole nauczycielem koordynującym Program ,,Szkolny Klub Sportowy”2019 jest mgr wychowania fizycznego p. Beata Mąsior.

 

W edycji wiosennej i jesiennej proponowane zajęcia to Zumba Fitness oraz p. koszykowa.

 

Zajęcia Zumba Fitness odbywają się w każdy wtorek od godziny 14.15 – 15.15.

Zajęcia z piłki koszykowej odbywają się w każdy piątek od godziny 13.25 – 14.25.

 

NASZE CERTYFIKATY

Projekt profilaktyczny "Młodzi, bezpieczni i bez uzależnień"

Projekt profilaktyczny „MŁODZI, BEZPIECZNI I BEZ UZALEŻNIEŃ!”

I. Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne

II. KONKURSY PROFILAKTYCZNE:
 • Młodzi, bezpieczni i bez uzależnień”. Technika kolaż (połączenie różnorodnych materiałów plastycznych). Format pracy: A3

 • JESIEŃ Z PROFILAKTYKĄ - quiz wiedzy o uzależnieniach i zdrowiu dla uczniów klas 0 – III.

 • WITAMY JESIEŃ Z PROFILAKTYKĄ- międzyklasowy turniej wiedzy o uzależnieniach dla klas IV-VII

 • Konkurs plastyczny, literacki, multimedialny- "MŁODOŚĆ BEZ NAŁOGÓW"- dla klas IV-VIII

III. PIKNIK RODZINNY pod hasłem BEZPIECZNE SMERFY. Konkursy rodzinne.

SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI-pod hasłem „KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO PRZEZ CAŁY ROK”- ZINTEGROWNE DZIAŁANIA POLICJI , STRAŻY POŻARNEJ, SŁUŻB RATUNKOWYCH

IV. 5 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ UŚMIECHU

V. 21 LISTOPADA DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ - uroczystość szkolna pod hasłem: 
„POSŁUCHAJ, POROZMAWIAJ, POSTARAJ SIE ZROZUMIEĆ-Powiedzmy STOP szkolnej agresji”
 1. Przygotowanie scenek dramowych, piosenek, haseł 
 2. Zajęcia wychowawcze

VI. XI- SZKOLNE MIKOŁAJKI Z PROFILAKTYKĄ

Przedstawienie profilaktyczne " Zmruż oczy"

VII. Spotkania z przedstawicielami Policji- pogadanka dla uczniów na temat: „Bezpieczny uczeń- jak unikać zagrożeń”. Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa.

 • Konkurs wiedzy dla uczniów klas III nt. „Bezpieczeństwo na co dzień”.

VIII. 15 CZERWCA 2018 – DZIEŃ PUSTEJ KLASY. Akcja ma na celu dołączenie do szkół z całej Polski i wspólne świętowanie tego wyjątkowego dnia w oryginalny sposób. W tym dniu dzieci i młodzież, wspólnie ze swoimi nauczycielami, porzucają naukę w klasie na rzecz nauki w przyrodzie, dbając o zdrowie i prawidłową edukację ekologiczną i profilaktyczną.

Czas trwania: od 01.05. 2018 r. do 31. 11. 2018 r.

Projekt profilaktyczny "Dbaj o własne wykształcenie, nie popadnij w uzależnienie"


 

Projekt profilaktyczny

"Dbaj o własne wykształcenie- nie popadnij w uzależnienie!”

 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy i przedsięwzięcia:

I. KONKURSY PROFILAKTYCZNE:
 • Konkurs plastyczny nt. „ZDROWO ŻYJ Z CAŁYCH SIŁ”- kl.0-I
kl. II – III – prace należy wykonać w programie graficznym Paint
 • BALONOWY quiz wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach dla klas IV-VI Pytania 
  z zakresu profilaktyki uzależnień ukryte zostały w kolorowych balonach. 
  Zadaniem każdego ucznia było przebicie balona i udzielenie odpowiedzi na pytanie.
 • Konkurs plastyczny, literacki, multimedialny- „Ciemna strona uzależnień”- dla klas IV-VI, VII

 

II. PINIK RODZINNY pod hasłem „ZDROWO ŻYJ Z CAŁYCH SIŁ”

III. 6 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ UŚMIECHU

IV. 21 LISTOPADA DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ. 
Był to zarazem SZKOLNY DZIEŃ PROFILAKTYKI, który przebiegał pod hasłem:
 " Dobro to więcej niż czyn, dobro to wiedza". Odbyły się:
 • Zajęcia wychowawcze dla klas 0 – I pt. „Dziękuję proszę, przepraszam”. 
 • Zajęcia wychowawcze dla klas II – III pt. „BON TON sytuacyjne rymowanki edukacyjne”
 • Zajęcia wychowawcze dla klas IV-VII- przygotowanie scenek dramowych, wierszy, piosenek, skeczy,
  haseł – opracowanie KLASOWEGO SAVOIR –VIVRU.

 

V. Przygotowano młodzież do Gminnego Przeglądu Twórczości Profilaktyki Uzależnień „Razem tworzymy trzeźwą przyszłość”, w którym uczniowie naszej szkoły znaleźli się wśród laureatów konkursów plastycznych i literackich.


 

VI. X- JUBILEUSZOWE MIKOŁAJKI Z PROFILAKTYKĄ

 • przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki uzależnień „POKÓJ” w wykonaniu

 • uczniów klasy VII

VII. Odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii

 • Pogadanka dla uczniów na temat: „Dzieci i Internet”( klasy 0 - III )

 • Pogadanka dla uczniów klas IV- VII na temat „Bezpieczny uczeń- jak unikać zagrożeń”. Odpowiedzialność nieletnich wobec prawa.
Czas trwania: od 01.04. 2017 r. do 30.11.2017 r.

"STOP NAŁOGOM, STOP AGRESJI..."

 

Projekt profilaktyczny

„Stop nałogom, stop agresji- możesz oprzeć się tej presji!”

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy i przedsięwzięcia:

 • Konkurs plastyczny i fotograficzny nt. NASZE RODZINY ZDROWO ŻYJĄ – dla klas 0- III
 • Konkurs plastyczny, literacki, multimedialny- propagujący rodzinę i życie bez nałogów dla klas IV-VI
 •  warsztaty profilaktyczne- ROZRYWKI BEZ UŻYWKI –„ SZANUJ ZDROWIE, RATUJ ŻYCIE”  dla klas IV i V przeprowadzone przez terapeutów Centrum Profilaktyki i Edukacji „ Profed”.

 

spotkania z przedstawicielami Policji.

 • zajęcia dla uczniów klas I - III na temat „Bezpieczny uczeń - jak unikać zagrożeń”.

Spotkanie z przedstawicielami Policji z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii-prelekcja dla rodziców-„Przeciwdziałanie zagrożeniom w sieci-przemoc w sieci, nadużywanie wizerunku, obrażanie , wyśmiewanie

 • PIKNIK RODZINNY „W ŚWIECIE BAJEK” – INICJATYWA INTEGRACYJNA propagująca atrakcyjny, zdrowy i bezpieczny sposób spędzania wolnego czasu wolny od nałogów, agresji i przemocy.
 • DZIEŃ UŚMIECHU- „śmiech to zdrowie”.
 • Przygotowania doXI Gminnego Przeglądu Twórczości Profilaktyki Uzależnień „ Wyloguj się do życia- bądź wolny od nałogów”,  w którym uczniowie naszej szkoły  w liczbie10 osób znaleźli się wśród laureatów konkursów plastycznych i literackich
 • TYDZIEŃ BEZ AGRESJI POD HASŁEM „NIE DLA ZŁA I PRZEMOCY”

NASZYM CELEM BYŁO:

·zwrócenie uwagi na problem agresji wśród dzieci i młodzieży.

·pokazanie uczniom niebezpieczeństw wynikających z zachowań agresywnych i przemocowych

·właściwa reakcja i  zapobieganie wszelkim przejawom agresji

·skłonienie do refleksji nad własnym zachowaniem i dokonanie jego zmian.

Każdy dzień był szczegółowo zaplanowany. Działaniom towarzyszyły zajęcia wychowawcze, konkursy plastyczne i literackie, projekcje filmów oraz scenki dramowe.

 • SZKOLNY DZIEŃ ZYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ- Obchody tego dnia uświetnił uroczysty apel, na którym uczniowie klas od 0-VI zaprezentowali za pomocą wierszy, piosenek, haseł, scenek dramowych zasady przeciwdziałania przemocy i agresji.
 • ZAGROŻENIA UCZNIÓW W SZKOLE I W DOMU-prelekcja dla rodziców z udziałem przedstawicieli Policji
 • IX Mikołajki  z Profilaktyką.
 • przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki  uzależnień  „PLANETY NADZIEI” w wykonaniu uczniów klasy VI

Czas trwania:

01. 05. 2016 r. do 30. 11. 2016 r.

 

    

Uczniowie SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

 W BALINIE

ratują dzieci w Afryce!

 

Szkoła Podstawowa w Balinie bierze udział w ogólnopolskiej akcji „Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF. Uczniowie z naszej placówki będą przygotowywać specjalne, charytatywne laleczki będące symbolem pomocy, jakiej uczniowie chcą udzielić swoim rówieśnikom z Angoli, gdzie dzieci umierają z powodu chorób, którym potrafimy zapobiegać.

W akcji biorą udział uczniowie klas IV-VI

Wszystkie kolory świata” to globalna akcja UNICEF, która już po raz czwarty jest realizowana w polskich szkołach. Jej celem jest wsparcie programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektują i szyją szmaciane laleczki. Każda z nich będzie miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po zakończeniu pracy, w szkole odbędzie się wystawa laleczek. Na ten dzień dzieci zaproszą do szkoły rodziców, dziadków, opiekunów i społeczność lokalną. Każdy będzie mógł wybrać laleczkę, zaopiekować się nią, a jednocześnie uratować życie dziecku w Afryce przekazując na ten cel darowiznę. W tym roku pomoc polskich uczniów będzie kierowana do Angoli, gdzie każdego dnia dzieciom zagrażają takie choroby jak cholera, odra, polio, gruźlica czy żółta febra. Projekt „Wszystkie Kolory Świata” wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.

Poprzez udział w akcji UNICEF, chcemy uświadomić dzieciom i młodzieży, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

Poprzednie trzy edycje akcji „Wszystkie Kolory Świata” cieszyły się ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół i przedszkoli. Dotychczas w akcji uczestniczyło ponad 2000 placówek z Polski. Dzięki zaangażowaniu całych społeczności lokalnych udało się pozyskać prawie 2 miliony złotych na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone, Czadzie i Sudanie Południowym. Zebrane fundusze umożliwiły zaszczepienie setek tysięcy dzieci. Nasza szkoła zebrała 450zł

Wszystkie Kolory Świata” są częścią ogólnopolskiej kampanii UNICEF „Uratuj dziecko w Afryce”. Więcej informacji: www.unicef.pl/afryka

„MY O ZDROWIE SWOJE DBAMY..."

     Projekt profilaktyczny

MY O ZDROWIE SWOJE DBAMY-ALKOHOLOM, NARKOTYKOM SIĘ NIE DAMY

 W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:

 • Konkurs fotograficzny (rodzinny) pt. „NASZE RODZINY ZDROWO ŻYJĄ”.
 • Konkurs plastyczny nt.  „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY” (technika-wycinanka, wyklejanka, format A4).
 • Konkurs wiedzy o zdrowiu i uzależnieniach.
 • Konkurs profilaktyczny, „ Moja recepta na zdrowie” konkurs literacki, plastyczny, prezentacja multimedialna
 • Konkurs plastyczny -„Nałogi niszczą zdrowie”
 • Rodzinny Dzień Dziecka na sportowo „KAŻDY CI POWIE, ŻE FESTYN TO HUMOR, ZABAWA I ZDROWIE” -wspólne gry i zabawy, śpiewy i występy na świeżym powietrzu.
 • 4 PAŹDZIERNIKA – DZIEŃ UŚMIECHUAkcja mająca na celu udowodnienie dzieciom, że śmiech to zdrowie. Odkrywamy magię uśmiechu.
 • DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W SZKOLE-21 LISTOPADA-klasowe wybory najżyczliwszego ucznia
 • Przedstawienie profilaktyczne „NOWY”- w wykonaniu aktorów TEATRU EDUKACYJNO PROFILAKTYCZNEGO”MASKA”-z KRAKOWA
 • „Szóste  szkolne ”MIKOŁAJKI Z PROFILAKTYKĄ”
 • Spotkanie z przedstawicielami Policji- pogadanka dla uczniów na temat  bezpieczeństwa oraz bezpiecznych zachowań w szkole i najbliższym otoczeniu ucznia.

Czas trwania:

15. 04. 2013 r. do 10. 12. 2013 r.

„ŻYCIE TO SKARB- Z NAŁOGAMI WALCZ”

       Projekt profilaktyczny

ŻYCIE TO SKARB- Z NAŁOGAMI WALCZ

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy i przedsięwzięcia:

 • Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas II-III pod hasłem „Promyk zdrowia”
 • Konkurs profilaktyczny „Chcemy być wolni od nałogów”- konkurs literacki, plastyczny, dla klas IV-VI
 • DZIEŃ UŚMIECHU- „śmiech to zdrowie”.

 

 • Konkurs profilaktyczny „Nałogi niszczą zdrowie”- konkurs literacki, plastyczny, prezentacja multimedialna- dla klas IV-VI
 • Przedstawienie pt. „POWIEDZ NIE”- przygotowane przez uczniów klas V i VI
 • spotkanie z przedstawicielami Powiatowej Komendy Policji  dla w dwóch grupach wiekowych:

- uczniowie klas 0- III prelekcja na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznej drogi do i ze szkoły

- uczniowie klas IV- prelekcja na temat zagrożeń w sieci.

 • 21 LISTOPADA odbył się SZKOLNY DZIEŃ ZYCZLIWOŚCI i POZDROWIEŃ- pod hasłem "ZNAJDŹ SIĘ WŚRÓD ZYCZLIWYCH" . Obchody tego dnia uświetnił uroczysty apel, na którym uczniowie klas od 0-VI zaprezentowali za pomocą wierszy, piosenek, haseł, scenek dramowych zasady kulturalnego zachowania w sytuacjach dnia codziennego.

 

„Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła …”.

Otwórzmy serca, użyjmy słów,

 aby każdy w naszej szkole

miło się poczuć mógł.

 • VII Mikołajki  z Profilaktyką- przedstawienie „Królowa Śniegu”
 • Warsztaty dla nauczycieli i rodziców na temat „Jak się dogadać-negocjacje w szkole i w rodzinie”- przeprowadzone przez psychologa- p. Wandę Papugową.

 

Czas trwania:

01. 06. 2014 r. do 10. 12. 2014 r.

CHCESZ ZACHOWAĆ ZDROWIE SWE - NAŁOGOM POWIEDZ NIE"

  Projekt profilaktyczny

„Chcesz zachować zdrowie swe- nałogom powiedz nie!” 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy i przedsięwzięcia:

 • chcesz zachować zdrowie swe - nałogom powiedz nie!” Konkurs plastyczny przeznaczony dla uczniów klas 0-III.
 • Młodzież przeciw nałogom- dla klas IV-VI- konkurs plastyczny, literacki, multimedialny.
 • Przygotowano młodzież do XIV Gminnego Przeglądu Twórczości Profilaktyki
 • EUROPEJSKI PIKNIK RODZINNY -NAWET DZIECKO O TYM WIE- SPORT I PRZYJAŹŃ SIŁY DWIE –-wspólne gry, konkursy i zabawy dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Starannie przygotowane prezentacje wybranych krajów europejskich, śpiewy i występy na świeżym powietrzu, degustacja potraw z różnych krajów europejskich.
 • Witamy jesień z profilaktyką- Odżywiamy się zdrowo i kolorowo- przygotowanie przez wszystkie zespoły klasowe zdrowych, kolorowych deserów, napoi i sałatek
 • Konkurs na hasło profilaktyczne przeciwdziałające spożywaniu alkoholu i paleniu papierosów.
 • DZIEŃ UŚMIECHU- „śmiech to zdrowie”.

 

 •  Warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki przemocy dla uczniów klasy V i VI przeprowadzone przez trenerów z Ośrodka Profilaktyki Społecznej.
 • SZKOLNY DZIEŃ ZYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ- pod hasłem "PROMUJEMY ŻYCZLIWOŚĆ I KULTURĘ OSOBISTĄ"

Małe radości i drobne gesty życzliwości, są najpiękniejszymi iskierkami naszej codzienności...

 • VIII Mikołajki  z Profilaktyką
 •  przedstawienie teatralne z zakresu profilaktyki  uzależnień „ Pokój”- przygotowane przez uczniów klasy V

Czas trwania:

 04. 05. 2015 r. do 30. 11. 2015 r.

BEZPIECZNIKI TAURONA

 

 PROGRAM „BEZPIECZNIKI TAURONA. WŁĄCZ DLA DOBRA DZIECKA”

         

Nasza szkoła przystąpiła do realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, opracowanego przez TAURON Dystrybucja i Fundację TAURON. Program "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka" to zaangażowanie Grupy TAURON w kwestie związane z bezpiecznym używaniem energii elektrycznej. Patronat nad programem objął Minister Edukacji Narodowej.

Celem "Bezpieczników TAURONA" jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.

Przeprowadziliśmy w naszej szkole prelekcję dla prawie 250 uczniów podzielonych na dwie grupy. Uczniowie wychodzili z prelekcji nie tylko z nowymi doświadczeniami i wiadomościami, ale też z małym upominkiem, który ufundowała TAURON Dystrybucja S.A.

 

Czas realizacji:rok szkolny 2015/16.

Koordynator: kl. I-III Miranda Taborska

                     kl. IV -VI Andrzej Drabiec 

 

PROGRAM „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

 

 PROGRAM „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU”

         Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/12 brała udział w edukacyjnym programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku” Organizatorem programu było Stowarzyszenie „Krajowa Unia Producentów Soków”. Program finansowany był ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw. „5 PORCJI WARZYW, OWOCÓW LUB SOKU” to Ogólnopolski Program Edukacyjny dla klas I –III, którego celem była edukacja dzieci uczęszczających do klas I-III, z zakresu zdrowego odżywiania, z naciskiem na budowanie trwałego i prawidłowego nawyku spożywania 5 porcji warzyw, owoców lub soku, a także kształtowanie od najmłodszych lat świadomości i właściwych nawyków żywieniowych, polegających na regularnym spożywaniu warzyw, owoców i soków oraz pokazanie rodzicom i wszystkim dzieciom, że owocowo-warzywne porcje są niezbędne w ich diecie i stanowią naturalne źródło cennych witamin oraz składników mineralnych. W każdej klasie zrealizowano 4 tematy lekcyjne” „Owocowo- warzywna porcja zdrowia”, „Misja Witamina”, „Warzywno- owocowa podróż Ali i Jasia”, „Co wiemy o zdrowym odżywianiu?”

 

Czas realizacji:rok szkolny 2011/12.

Koordynator: Małgorzata Pawlak

 

CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS

           

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYTYTONIOWEJ

Założenia programu:

 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 • Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów.
 • Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 • Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie                u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.

Cele główne programu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.


Szczegółowe cele programu:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.


Struktura programu:

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.
Tytuły zajęć:

I. WYCIECZKA
II. CO I DLACZEGO DYMI?
III. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
IV. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
V. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.

W wychowaniu zdrowotnym dziecka program ten stanowi pierwszy etap nabywania wiedzy na temat szkodliwości dymu tytoniowego. Łączy się to również z poznawaniem sposobów radzenia sobie w tych sytuacjach codziennych, w których dziecko narażone jest na szkodliwe dla niego zwyczaje osób palących.

Partnerami programu na poziomie krajowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu.

Czas  realizacji 2012 – 2015.

Szkolny koordynator: Renata Kowalska (2012/13), Miranda Taborska (2013/14), Renata Kowalska (2014/15)

 

​PROGRAM „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

Do udziału w projekcie zaproszono ponad 2300 szkół podstawowych i gimnazjów, zaangażowano ekspertów, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Przewidziano szereg akcji, aktywności i wydarzeń. Wszystko po to, aby w prosty i zabawny sposób przekazać wiedzę, która zakrzewi w młodych ludziach nawyk picia mleka i spożywania produktów mlecznych.
 

PROGRAM „MAM KOTA NA PUNKCIE MLEKA”

     Misją programu jest edukacja w zakresie walorów odżywczych mleka i produktów mlecznych oraz zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się… Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka zainicjowały program „Mam kota na punkcie mleka”. Celem akcji jest m.in. edukacja i poinformowanie grup docelowych (dzieci i młodzieży oraz matek, rodziców i nauczycieli) o właściwościach odżywczych mleka i produktów mleczarskich (jogurty, sery i mleko), zwiększenie wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się oraz utrwalenie pozytywnego wizerunku mleka i produktów mleczarskich.
Program finansowany jest z trzech źródeł: Komisji Europejskiej, budżetu krajowego oraz Funduszu Promocji Mleka.
Uczestnicy programu otrzymali broszury informacyjno-dydaktyczne, grę karcianą „Mleczna kraina”.
Za pomocą gier i łamigłówek, dzieci uczą się, dlaczego mleko jest tak istotne w diecie każdego człowieka. Rodzice i nauczyciele otrzymali materiały, które wyjaśniają, dlaczego warto spożywać mleko i jego przetwory, oraz proste przepisy na dania przygotowane z ich wykorzystaniem. 

 

W roku szkolnym 2013/14 do programu przystąpili uczniowie kl.IIa, IIb, III, IVa, IVb, V. Koordynatorzy: Małgorzata Pawlak, Elżbieta Grabska-Cygan.

Rok szkony 2014/15 do programu przystapiła kl.II. Koordynator Joanna Pawlak.

Rok szkolny 2015/16 do prpgramu przystąpiły kl.IIa, IIb-kooordynatorzy A.Krysiak, M.Taborska

 

 

"MAM SZANSĘ"- INDYWIDUALIZACJA WYCHOWANIA I NAUCZANIA UCZNIÓW KLAS I - III

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         Celem głównym projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w szkołach podstawowych Gminy Chrzanów. Projekt miał  zapewnić uczniom szeroka ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi. Takie działania pomogły osiągnąć cele wynikające z wymagań nowej podstawy programowej, zakładającej indywidualizację procesu nauczania stosownie do potrzeb i możliwości każdego ucznia. Zwiększył się również stopień i zakres wykorzystania w szkole aktywizujących metod nauczania, motywujących dzieci do czynnego udziału w zajęciach. Dzięki projektowi poszerzyła się dostępność i podniosła jakość wsparcia oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna uczniom, w szczególności tym ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

W naszej szkole w ramach projektu były realizowane następujące zajęcia:

·         Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci mających problem z czytaniem i pisaniem –prowadząca Joanna Pawlak

·         Zajęcia dla uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych –prowadząca Agnieszka Krysiak

·         Zajęcia logopedyczne- prowadząca Małgorzata Śledzińska

Gimnastyka korekcyjna- 2 grupy- prowadzące Małgorzata Pawlak, Miranda Taborska

Czas realizacji: rok szkolny 2012/2013

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak

ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

 Program profilaktyki palenia tytoniu “Znajdź właściwe rozwiązanie” adresowany jest do uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz gimnazjum. W tym okresie nauki gwałtownie wzrasta liczba dzieci i młodzieży próbujących po raz pierwszy zapalić papierosa. Niekiedy młodzi ludzie najpierw palą okazjonalnie, a potem czynią to w regularnych odstępach czasu, wkraczając na drogę pełnego uzależnienia od nikotyny.

Cel główny programu:

· zapobieganie paleniu tytoniu wśród młodzieży szkolnej.

Cele szczegółowe programu:

 • Zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego.
 • Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich.
 • Kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu.

Adresaci programu:

 • Uczniowie starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów.

Realizatorzy:

 • Nauczyciele.
 • Inni przedstawiciele środowiska szkolnego, np. pielęgniarki szkolne.
 • Przeszkoleni liderzy młodzieżowi.

Oczekiwane efekty realizacji programu:

Przyswojenie wiedzy o tym, że:

 • Nikotyna występująca we wszystkich postaciach tytoniu jest narkotykiem.
 • Palenie tytoniu pociąga za sobą zarówno przejściowe, jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne.
 • Oddychanie powietrzem zawierającym dym tytoniowy jest niebezpieczne dla zdrowia.
 • Zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe oraz korzyści w przyszłości.
 • Wpływ na decyzję o podjęciu palenia mają przekonania osobiste oraz rodzina. rówieśnicy i środki masowego przekazu.
 • Większość dzieci, młodzieży i dorosłych nie pali.
 • Reklamy papierosów na całym świecie są często ukierunkowane na dzieci i młodzież.
 • Dzieci i młodzież mogą skutecznie oprzeć się presji palenia.
 • Sprzedaż i palenie papierosów podlega przepisom prawa i normom społecznym.

Kształtowanie postaw:

 • Zobowiązujących do niepalenia.
 • Dumy z faktu niepalenia.
 • Wspierania innych osób w decyzji nie podejmowania palenia.
 • Odpowiedzialności za własne zdrowie.

Rozwinięcie umiejętności do:

 • Przekazywania wiedzy i wyjaśnienia własnych postaw wobec palenia tytoniu.
 • Wspieranie innych ludzi, by nie podejmowali palenia.
 • Przeciwstawiania się paleniu tytoniu.
 • Określania korzyści przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.

Struktura programu:

Program składa się z 5 zajęć warsztatowych:

1. Poznajmy się bliżej.

2. Laboratorium ciała.

3. Naucz się mówić „nie”.

4. Znajdź właściwe rozwiązanie.

5. Uwierz w siebie.

Czas trwania: 15.11.2013r. do 31.05.2014r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska- Cygan.

 

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

 Program edukacji antytytoniowej dla klas I-III szkół podstawowych.

Założenia ogólne programu:

- program przeznaczony jest dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

- stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji i realizowanych w szerokim partnerstwie lokalnym,

- podstawowe zajęcia programowe umożliwią przeprowadzenie pięciu zajęć warsztatowych w ciągu roku szkolnego, w tym dwóch dwugodzinnych i trzech jednogodzinnych,

- program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci,

- w programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia (dostosowane do poziomu percepcji dzieci),

- program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

Cele szczegółowe:

- uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

- kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

- uświadomienie dzieciom, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia,

- uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

- wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą.

Struktura programu:

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następujących tytułach:

1. CO TO JEST ZDROWIE?

2. OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE?

3. CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU?

4. CO ROBIĆ, GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE?

5. NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ!

 

List_do_Rodzicow.doc

Czas realizacji: 2012 - 2014r.

Szkolny koordynator: Miranda Taborska (2012/2013), Małgorzata Pawlak (2013/2014),(2015/16)

 

 

SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA

czerwcu 2011 r. szkoła przystąpiła do programu edukacyjnego UNICEF-u „Szkoła z prawami dziecka” w 20 rocznicę ratyfikowania przez Polskę Konwencji o prawach dziecka. Celem projektu było przekazanie uczniom wiedzy o tym:

•             Czym są prawa dziecka,

•             Jak rozumieć artykuły Konwencji o prawach dziecka,

•             Co zrobić w sytuacji, kiedy prawa dziecka są łamane.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia edukacyjne dotyczące praw dziecka – w oparciu

o specjalnie przygotowane materiały dydaktyczne. W zajęciach uczestniczyło 160 uczniów kl. I-IV. Zaprezentowane materiały posłużyły do prowadzenia ciekawych zajęć  i były pretekstem do prowadzenia tematycznych rozmów. Dzięki temu osiągnięto główne cele programu. Uczniowie poznali prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Najważniejsze prawa były ilustrowane przez uczniów. Przygotowano gazetkę dotyczącą Konwencji Praw Dziecka. Temat trudny, ale bardzo ważny był doskonałym wyjściem do rozmów w czerwcu, kiedy to również obchodzimy Dzień Dziecka.

 

Koordynator projektu: Małgorzata Pawlak

DOSTRZEC INNYCH

W styczniu przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu UNICEF-u  „Dostrzec innych”. W zajęciach przygotowanych na podstawie otrzymanych materiałów uczestniczyło 198 uczniów kl. I-IV. Zaprezentowane materiały posłużyły do prowadzenia ciekawych zajęć  i były pretekstem do prowadzenia  dyskusji. Dzięki temu osiągnięto główne cele programu jakimi było:

- uwrażliwienie dzieci na problemy z jakimi borykają się ich rówieśnicy w sytuacji konfliktu czy klęski żywiołowej,

- zapoznanie dzieci z trzema najistotniejszymi obszarami, w ramach których UNICEF organizuje pomoc humanitarną: czysta woda, żywność  edukacja.

   Uczniowie zrozumieli jak ważną wartością staje się dostęp do czystej wody, pożywienia, leków czy edukacji w sytuacji konfliktu lub klęski żywiołowej. Uczniowie wykonali plakaty na w/w temat. Przygotowano również gazetkę dotycząca pomocy humanitarnej.

 

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak.

RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

W roku 2006 Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  postanowiła uruchomić Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Program skierowano do nauczycieli dzieci w klasach nauczania początkowego I-III Szkół Podstawowych. 

    Dyrektor szkoły Grażyna Jamrozik zgłosiła szkołę do udziału w programie w 2009 roku.  Do udział w  szkoleniu wytypowano dwie nauczycielki p. Małgorzatę Pawlak i p. Renatę Kowalską. W 2010r. w szkoleniu wzięły udział p. Joanna Pawlak i p. Elżbieta Grabska –Cygan.

Dzięki udziałowi w programie szkoła otrzymała:

- pomoce dydaktyczne o wartości 5.000,00 do prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy,

- pakiet materiałów między innymi książki dla każdego dziecka, tekturowe telefony,

- fantomy oraz materiały dla nauczycieli.

      Dzieci uczą się udzielania pierwszej pomocy od wykonania najprostszej czynności, jaką jest wezwanie pomocy prze telefon po najprostsze czynności ratujące życie poszkodowanemu. Celem tych szkoleń jest również nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje o ludzkim życiu. 

Cele programu:

- Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz opanowania paniki i strachu w sytuacjach kryzysowych zagrażających ludzkiemu życiu,

- ograniczanie skutków nieszczęśliwego wypadku,

- wykształcenie gotowości niesienia pomocy poszkodowanym,

- Kształtowanie umiejętności podejmowania rozważnych i odpowiedzialnych decyzji,

- nabieranie nawyków prawidłowego zachowania się podczas akcji ratunkowej,

- wzrost poczucia wiary w siebie i zaufanie dla swych możliwości,

- wyposażenie uczniów w wiedzę  z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

            Od 2009r. rokrocznie na przełomie maja i czerwca na terenie szkoły przeprowadzane są szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, w ramach działań SK PCK  przez p. Małgorzatę Pawlak.

Czas realizacji: 2009-2014.

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak.

CHROŃ DZIECIĘCE UŚMIECHY

Dziecięcy uśmiech to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie. Jest synonimem radości i szczęścia. Aby był także symbolem zdrowia, od najmłodszych lat warto dbać o budowanie odpowiednich nawyków.

 

Z badań Ministerstwa Zdrowia wynika, że próchnicę ma:
40% dzieci w wieku do 6 lat,
80% dzieci w wieku do 12 lat.

Uczestnicy programu wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna SK PCK Małgorzatę Pawlak. W  roku szkolnym 2013/14 do Klubów Wiewiórka prowadzonych przez Polski Czerwony Krzyż w całej Polsce, trafią materiały edukacyjne „Chroń Dziecięce Uśmiechy”. Zostały one przygotowane z myślą o dzieciach w wieku 6-9 lat oraz młodzieży  w wieku 10-12 lat - dla młodszych dzieci został przygotowany zeszyt „Ja i moje zęby”, a dla starszych „Ja i mój uśmiech”. Dzięki nowoczesnym materiałom, uczniowie będą mogli w ciekawy i atrakcyjny sposób poznać najważniejsze zasady oraz zalety dbania o swoje zęby. Zeszyty mają interaktywny charakter – zawierają ćwiczenia, gry, quizy. Przewodnikiem dzieci po świecie pięknego uśmiechu jest sympatyczna postać Super Wiewiórki. W naszej szkole programem zostaną objęte kl. IIa, IIb, V.

 

Czas realizacji: rok szkolny: 2013/2014.

Rok szkolny 2014/15 programem objeto kl.II i IV. 

Rok szkolny 2015/16 programem objęto kl.Ia, Ib, Ic, IVb

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak.

ŚNIADANIE DAJE MOC

Najważniejsze cele programu:

1) Zwiększanie świadomości nt. zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. 

2) Przyczynianie się do obniżania poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – poprzez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. 

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się podczas lekcji i mają siłę do zabawy. To najlepszy start w nowy dzień!

Program edukacyjny: Śniadanie Daje Moc, przeznaczony jest dla Nauczycieli i Rodziców, uczniów klas 0-3 szkół podstawowych. W klasach zostaną utworzone Kluby Śniadanie Daje Moc. W Klubach Śniadanie Daje Moc, w czasie zajęć edukacyjnych, najmłodszym zostaną przekazane  cenne informacje o roli prawidłowego żywienia, w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania.

1.      Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.

2.     Mleko, jogurty i  sery to podpora dla mocnych kości.

3.     Zawsze myj zęby przed posiłkiem.

4.    Pięć posiłków dziennie w ciągu dnia jest na piątkę.

5.    Jedz o stałych porach i nie spiesz się.

6.    Mięso, jaja, ryby- możesz wybierać.

7.    Pamiętaj o kaszach, jedz chleb, nie bułeczki.

8.    Dzień bez pięciu porcji warzyw i owoców lub soku to dzień stracony.

9.    Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.

10.   Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.

11.   Dobrą wodą gaś pragnienie.

12.   Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

     W dniu 8 listopada zorganizujemy wspólnie  zdrowe śniadania w klasie. 8 listopada to Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania (ang. „European Day of Healthy Food and Cooking”), ustanowiony w 2007 roku przez ówczesnego Komisarza ds. Zdrowia Markosa Kyprianou. Do tej pory dzień ten jest obchodzony w kilku krajach Europy Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii. W Szkole Podstawowej w Balinie do programu przystąpiły kl. IIa i IIb.

Czas realizacji: rok szkolny 2013/14.

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak.

OWOCE W SZKOLE

Od roku szkolnego 2009/2010 Komisja Europejska uruchomiła nowy program Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce w szkole”. Do programu tego przystąpiła również Polska. Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE (75%) oraz środków pochodzących z budżetu krajowego (25%). Całkowity budżet programu w roku szkolnym 2011/2012 wynosi ok. 12,3 mln EUR (48,9 mln PLN).

      W Polsce program skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się:

- świeże owoce (jabłka, gruszki, truskawki),

- świeże warzywa (marchew, papryka słodka, rzodkiewki),

- soki owocowe, warzywne oraz owocowo – warzywne.

     Każde dziecko uczestniczące w programie otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. W ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom udostępniane są owoce i warzywa przygotowane do bezpośredniego spożycia, wystarczająco rozwinięte, dojrzałe, zdrowe. Owoce, warzywa oraz soki nie mogą zawierać dodatku tłuszczu, soli, cukru lub substancji słodzących. Za jakość owoców i warzyw dostarczanych do szkół podstawowych odpowiedzialny jest zatwierdzony dostawca lub zatwierdzona szkoła, które samodzielnie przygotowuje i udostępnia owoce i warzywa dzieciom. W przypadku dostaw produktów niespełniających wymagań jakościowych produkty te nie powinny być przyjęte przez szkołę. Niespełniające wymagań jakościowych owoce i warzywa nie mogą być udostępniane w ramach programu „Owoce w szkole” dzieciom klas I-III.

Czas realizacji: 2011-2014

TRZYMAJ FORMĘ

 W roku szkolnym 2012/ 2013 nasza szkoła uczestniczy w VII edycji programu edukacyjnego "Trzymaj Formę".

CEL GŁÓWNY:

Poprawa sposobu odżywiania i promowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- Zwiększenie wiedzy dotyczącej zbilansowanej diety i aktywności fizycznej.

Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

 Kształtowanie postaw i zachowań w zakresie prawidłowego żywienia i uprawiania aktywności fizycznej.

- Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.

 Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

ADRESACI PROGRAMU:

- Uczniowie klas V i VI oraz ich rodzice.

Program realizowany będzie metodą projektów.

Czas realizacji:  od roku szkolnego  2012/13

2015/16  mgr Iwona Kozub i mgr Barbara Tomaszek

2016/17 mgr Magdalena Gut i mgr Andrzej Drabiec

Szkolny koordynator programu: Elżbieta Grabska- Cygan.

DZIEŃ WALKI Z GŁODEM

  Dzień Walki z Głodem na stałe zagościł w działaniach naszej szkoły. Pomysł Kampanii narodził się w Finlandii, w której postanowiono wykorzystać datę 16 października, ogłoszonego w 1947 roku jako Międzynarodowy Dzień Żywienia i Walki z Głodem.

W oparciu o sukces Fińskiego Czerwonego Krzyża, Polski Czerwony Krzyż zaadoptował tę ideę rozpoczynając w 1999 roku Kampanię "Walki z Głodem" Polskiego Czerwonego Krzyża. Celem akcji jest poprawa sytuacji osób potrzebujących poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa na temat problemu głodu i ubóstwa oraz wzrost aktywności społeczeństwa polskiego na polu pomocy społecznej poprzez uświadomienie mu zagrożeń związanych ze zjawiskami głodu i niedożywienia. 15 października br. dzieliliśmy się z innymi posiłkiem. W tym roku częstowaliśmy się owocami. Każda klasa przygotowała wspólny posiłek z przyniesionych produktów. Była to również okazja do rozmowy o problemie głodu jaki panuje na świecie. Akcja zainicjowana przez SK PCK.

ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT

Światowy Dzień Zwierząt czyli World Animal Day jest corocznym świętem obchodzonym dnia 4 października. Jest to też dzień wspominania świętego Franciszka z Asyżu, patrona zwierząt, ekologów i ekologii. Światowy Dzień Zwierząt został ustanowiony w 1931 roku na konwencji ekologicznej we Florencji i rozpoczyna Światowy Tydzień Zwierząt czyli World Animal Week trwający do 10 października.Dzień ustanowiony jest w celu zmiany zachowania i stosunku ludzi do zwierząt i uświadomienia człowiekowi, że zwierzę to istota żywa, czująca, która także ma swoje prawa. Po raz pierwszy Światowy Dzień Zwierząt został zorganizowany w Polsce w 1993 roku. Podczas Światowego Tygodnia Zwierząt organizacje zachęcają do adopcji zwierząt, uświadamiają ludziom, co czeka bezdomne zwierzęta a także piętnuje znęcanie się nad nimi, czy szkolenie do walk i bezmyślne zabijanie.

        W dniach 04-11.10.12r. każde dziecko naszej szkoły mogło przyjść na zajęcia ze swoją maskotką -zwierzaczkiem, bądź wystąpiło w stroju ulubionego zwierzaka. Najczęściej spotykane w naszej szkole były kotki. Z okazji Światowego Dnia Zwierząt prowadzone były pogadanki o zwierzętach i sposobach opieki nad nimi.

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

 21 czerwca 2013 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Policji zatwierdził Protokół posiedzenia zespołu certyfikującego projekt „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo" w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Nasza szkoła w kwietniu bieżącego roku wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Audyt odbył się 15.05.2013r. Przeprowadzili go przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, którzy sprawdzili nasze działania podejmowane w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu.

W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny realizacji projektu, sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa oraz osiągnięte cele.

Nasza szkoła po spełnieniu określonych kryteriów i uzyskaniu 35 punktów otrzymała przedłużenie okresu ważności obowiązywania Certyfikatu na lata 2013 – 2018.

Czas realizacji: 2013-2018.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

SUPER SZKOŁA

  W RAMACH PROJEKTU „SUPER SZKOŁA”

 

PRZEPROWADZONO 14 RÓŻNYCH KONKURSÓW

ZORGANIZOWANO 12 EDUKACYJNYCH WYCIECZEK:

-do Warszawy,

-„Szlakiem renesansu”- Sandomierz, Kazimierz, Puławy, Kozłówka, Łańcut.

- do Oceanarium w Krakowie,

- Zakopanego,

- Wytwórni Filmów Rysunkowych w Bielsku –Białej,

- Planetarium w Chorzowie,

- Ojcowa,

- do Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach,

- do Kopalni Soli w Wieliczce,

-  do Pszczyny podczas trwania półkolonii profilaktycznej,

- lekcja muzealna w Muzeum w Chrzanowie „Dzieje Chrzanowa i okolic”

- lekcja muzealna w Muzeum w Chrzanowie.

 

PROWADZONO ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W RAMACH NASTĘPUJĄCYCH 19 KÓŁEK:

- Zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej- prow. E. Grabska-Cygan

- Kółko ortograficzne „Z ortografią na Ty”-prow. E. Grabska-Cygan

- Kółko matematyczne „Czy mogę zostać Pitagorasem?”-prow. I. Kozub

- Kółko języka polskiego „Literat”-prow. D. Gabriel

- Kółko historyczne „Husarz”- prow. A. Drabiec

- Kółko teatralne „Amator”- prow. B. Mamica, K. Sobkowska

- Kółko j. niemieckiego „Sprechen wir Deutsch" - prow. M. Zalewska

- Kółko j. angielskiego „Play”-prow. R. Kowalska

- Kółko plastyczne „Kreatywność –ja też potrafię”-prow. J. Pawlak

- Kółko informatyczne „Surfowanie po ekranie”-prow. M. Pawlak

- Kółko informatyczne- „Komputer i ja”-prow. M. Taborska

- Kółko ekologiczne „My i przyroda”- prow. A. Sumera

- Klub Internetowy „Klik”-prow. B. Tomaszek

- Kółko wokalno-instrumentalne „Śpiewać każdy może”-prow. A. Krysiak

- Sekcja piłki siatkowej -prow. R. Zieliński

- Sekcja piłki nożnej- prow. R. Zieliński

- Kurs języka angielskiego -prow. A. Drzewiecka

-Szkolne Koło Cheerliderek-prow. J. Gędoś

-Zajęcia na basenie „Umiem pływać”- Szkoła Pływania „Octopus

PRZYGOTOWANO IMPREZY ŚRODOWISKOWE:

Święto Rodziny, Dzień Europejski, Spotkanie z bajką, Gminne Święto Wiosny, Dzień Seniora oraz prowadzono półkolonię profilaktyczną.

Czas realizacji: 2007-2008

Szkolny koordynator Projektu: Małgorzata Pawlak

KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

 Pierwszy rok w szkole jest ważnym czasem dla każdego dziecka. Wkracza ono w nową rzeczywistość, która wymaga od niego większej samodzielności i odpowiedzialności. Okres szkoły to czas wspaniałej przygody: poznanie świata, zawieranie nowych znajomości, zdobywanie ważnych umiejętności. Przed Pierwszoklasistami zupełnie nowe wyzwania i pierwsze samodzielne decyzje. „Klub Bezpiecznego Puchatka” jest programem edukacyjnym skierowanym do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu, i w czasie zabawy. Program edukacyjny „Klub Bezpiecznego Puchatka” będą w szkole realizować uczniowie klas I a i I b pod opieką wychowawczyń: Barbary Kłeczek i Małgorzaty Pawlak.

GŁÓWNE CELE PROJEKTU:

1. Wdrożenie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do stosowania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych.

2. Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia.

3. Edukacja rodziców w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zaznajomienie dzieci z różnymi typami zagrożeń, jakimi mogą mieć do czynienia  w codziennych sytuacjach życiowych.

2. Wskazywanie, jak unikać niebezpieczeństw na drodze, w domu i w szkole.

3. Nauka właściwych zachowań w obliczu zagrożenia.

4. Kształtowanie odpowiednich postaw w kontaktach z osobami obcymi.

5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi w ruchu drogowym.

6. Kształtowanie postaw wzorowego pieszego, rowerzysty i pasażera.

Po zakończeniu działań, szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem: "Klubu Bezpiecznego Puchatka".

Czas realizacji: 2012-2014

Szkolny koordynator: Małgorzata Pawlak, Barbara Kłeczek (2012/13), Joanna Pawlak (2013/14), Miranda Taborska, Agnieszka Krysiak (2014/15)

NA KARTONIK MLEKA KAŻDY UCZEŃ CZEKA

 

Idea programu "Mleko dla Szkół".

Dzieci uczęszczające do szkoły spędzają przeciętnie 5 - 6 godzin poza domem, a doliczając do tego dojazdy, czas ten może wydłużyć się nawet do 8 - 10 godzin. Okazuje się, że znaczna liczba dzieci i młodzieży nie jada systematycznie posiłków w szkole. Ponadto część z nich wychodzi z domu bez śniadania.

Ideą Programu "Mleko dla Szkół" jest, aby co dzień każdy uczeń miał szanse na kartonik świeżego pożywnego mleka w swojej szkole. Stało się to realne dzięki temu, że od września 2004 roku mleko spożywane w placówkach oświatowych dotowane jest przez Unię Europejską, a odpłatność za takie mleko stanowi tylko pokrycie minimalnych kosztów. Każde dziecko objęte Programem "Mleko dla Szkół" ma możliwość codziennego wypicia w szkole 0,25 l mleka świeżego (pasteryzowanego) o najwyższej jakości. Dostarczane jest ono w higienicznie zamkniętych kartonikach, jednorazowego użytku. Mleko jest pite przez dzieci w grupie, na "dużych" przerwach często razem z nauczycielem. 

Celem tej akcji jest dbałość o zdrowie dzieci i młodzieży szkolnej oraz edukacja z zakresu żywienia. Mleko w szkole w ciągu dnia zapewnia dzieciom i młodzieży szkolnej zdrowie, ułatwia naukę, dodaje energii.

Dzięki Programowi "Mleko dla Szkół":

- uczniowie otrzymują świeże, pożywne mleko każdego dnia,
- utrwalamy w dzieciach zdrowe nawyki żywieniowe,
- dążymy do minimalnego zaangażowania czasowego kadry nauczycielskiej w sprawy związane z zamawianiem i dystrybucją mleka,
- placówka oświatowa nie ponosi kosztów związanych z uruchomieniem i prowadzeniem programu "Mleko dla Szkół".

 

Czas trwania: 2004-14

 

ZDROWO ŻYJ- DOBRZE CZYŃ

    

Projekt profilaktyczny 

ZDROWO ŻYJ- DOBRZE CZYŃ

  W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas I- IV „Bezpieczny uczeń-bezpieczna droga do szkoły”.

- Konkurs plastyczno-literacki dla uczniów klas IV- VI „Nałogi niszczą zdrowie”.

- Dzień Życzliwości- 21 listopada - spektakl „Ballada o uprzejmym rycerzu”.

- Spektakl profilaktyczny „Poczta św. Mikołaja - marzenia i pragnienia dzieci”.

- V szkolne mikołajki z profilaktyką.

- Spotkanie z przedstawicielami Policji- pogadanka na temat: „Bezpieczny uczeń- jak unikać zagrożeń”. 

Czas trwania: od października do grudnia 2012r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

NAŁÓG TO NIEBEZPIECZNA RZECZ, MOŻE CIĘ ZABIĆ JEŚLI CHCESZ

Z profilaktyką  na ty 

CHCEMY BYĆ ZDROWI I RADOŚNI - UZALEŻNIENIOM MÓWIMY NIE!

 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV „Nasze rodziny zdrowo żyją”.

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI „Uzależnieniom mówimy nie!”.

- Konkurs na najciekawszą gazetkę profilaktyczną dla klas IV- VI.

- Udział uczniów w XI Gminnym Przeglądzie Twórczości Profilaktyki  Uzależnień- laureaci naszej szkoły.

 - „Nawet dziecko o tym wie- sport i przyjaźń siły dwie” – Dzień Dziecka na sportowo.

- Spektakle profilaktyczne: „Jaś i Małgosia” oraz „Dziwna choroba”. 

Czas trwania: od marca do czerwca 2012r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA

W kwietniu 2009 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa:

 

Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy.

 

    Projekt był realizowany na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych. Dzieci korzystały ze specjalnie dobranych na potrzeby Projektu zestawu środków dydaktycznych. Głównym celem projektu było wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów,  z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorie inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewnia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej; język ojczysty artystycznej i ruchowej, komunikacyjno - informatycznej oraz społecznej. Projekt stwarzał warunki wszechstronnego rozwoju dziecka, kreatywności, ciekawości poznawczeji otwartości na wiedzę. Wpływał na poprawę jakości edukacji poprzez modernizację treści i metod kształcenia. Dał szansę dzieciom na rozwój zdolności i zainteresowań. Działania nauczyciela wspierały rozwój każdego ucznia.

 

W projekcie uczestniczyły:

Kl.II (2009r.)- pod kierunkiem mgr AGNIESZKI KRYSIAK

Kl.I (2010r.)- pod kierunkiem mgr RENATY KOWALSKIEJ

Kl.I (2011r.)- pod kierunkiem mgr MIRANDY TABORSKIEJ

 

JESTEŚ WSPANIAŁY NIE DAJ SIĘ NAŁOGOM

                       Projekt profilaktyczny

 

JESTEŚ WSPANIAŁY NIE DAJ SIĘ NAŁOGOM

  

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-IV - „Bezpieczna droga do szkoły”.

- Dzień Życzliwości w naszej szkole - 21 listopada.

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas 0- III „List do św. Mikołaja”.

- Konkurs literacki dla uczniów klas IV- VI „ List do św. Mikołaja

- IV szkolne mikołajki z profilaktyką.

Czas trwania: od października do grudnia 2011r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

Z CAŁEJ MOCY STOP UŻYWKOM I PRZEMOCY

  Projekt profilaktyczny

 

Z CAŁEJ MOCY STOP UŻYWKOM I PRZEMOCY 

 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy:

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas: 0-III „Szczęśliwe dzieciństwo w rodzinie bez nałogów”.

- Konkurs literacki dla uczniów klas: IV- VI „Szkoła bez używek i przemocy”.

- Międzyklasowy turniej - „Witamy wiosnę z profilaktyką”.

- Święto Rodziny- konkurencje sprawnościowe, tańce integracyjne, rodzinny konkurs wiedzy, spektakl profilaktyczny „Kopciuszek”, wspólna zabawa przy muzyce. 

Czas trwania: od marca do czerwca 2011r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW

                               Projekt profilaktyczny 

DORASTAMY BEZ NAŁOGÓW

 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy: 

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas: 0- III „Bezpieczna szkoła”.

- Konkurs literacki dla uczniów klas: IV- VI „Dorastamy bez nałogów”.

- Dzień Uśmiechu - 2 października.

- Międzyklasowy turniej wiedzy o uzależnieniach dla klas IV- VI.

- Spektakl profilaktyczny „Współczesny Czerwony Kapturek”.

- III szkolne mikołajki z profilaktyką.  

Czas trwania: od października do grudnia 2010r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

UŻYWKOM STOP - TO NIE NAJLEPSZY TROP

Projekt profilaktyczny 

 UŻYWKOM STOP - TO NIE NAJLEPSZY TROP

 

W ramach projektu odbyły się następujące konkursy: 

- Konkurs plastyczny dla uczniów klas: 0- III „Szczęśliwe dzieciństwo”.

- Konkurs literacki dla uczniów klas: IV- VI „Szczęśliwa rodzina bez nałogów”.

- Konkurs na folder promujący szkołę w środowisku w związku z uroczystością obchodów 150- lecia SP w Balinie.

- Spektakl profilaktyczny - „Czerwony Kapturek szuka księcia”.

- Dzień Dziecka na sportowo  „Prawdziwi sportowcy nie korzystają z używek”.  

Czas trwania:  od marca do czerwca 2010r.

Szkolny koordynator: Elżbieta Grabska-Cygan.

DiAMEnT

Projekt DiAMEnT realizowany od 1 marca 2009 roku do 31 grudnia 2013 roku przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w partnerstwie z Wyższą Szkołą Biznesu National – Louis University w Nowym Sączu oraz  National – Louis University w Chicago.

Jego celem jest stworzenie systemu pracy z uczniami uzdolnionymi w województwie małopolskim. Projekt powstał z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego jako ponadnarodowy projekt  innowacyjny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach projektu najzdolniejsi uczniowie naszej szkoły uczestniczą w zajęciach dodatkowych. Kwalifikacje do udziału w zajęciach zdobyli uzyskując najwyższą punktację w wojewódzkich testach diagnozujących uzdolnienia, w zakresie języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości  i technologii informacyjno-komunikacyjnej.

 

Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani do projektu:

 

Język angielski

Klimczak Marta

Hanna Kowalska

 

Matematyka

Cholewa Michał

Patyk Adrian

 

Przedsiębiorczość

Biśta Ewa

 

Technologia informacyjno-komunikacyjna

Cygan Damian

Mikłas Paweł

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
  ul. Jaworznicka 139

  spbalin@chrzanow.pl
 • 032/ 613-17-67

Galeria zdjęć