• Godziny pracy Pedagoga Szkolnego w roku szkolnym 2020/2021

     poniedziałek – 9.40- 13.40

     Wtorek - 8.00- 10.40    11.30- 13.20

     Środa - 8.50-12.50

     Czwartek - 11.30- 15.00

     Piątek - 8.00- 12.00

     .............................................................

     Hejt w sieci

     1Hejt_wsrod_dzieci_i_mlodziezy.pdf

     2.Hejt_wsrod_dzieci_i_mlodziezy-_spot_MSWIA_skierowany_do_rodzicow__(format_mp4_-_rozmiar_33.4_MB).mp4

     3Hejt_wsrod_dzieci_i_mlodziezy.pdf

     4Materialy_dot._handlu_ludzmi_-_cz._I.pdf

     5. Materialy_dot._handlu_ludzmi_-_cz._II.pdf

     6. Materialy_dot._handlu_ludzmi_-_cz._III.pdf

     ........................................................................

     I. Zasady zachowania w czasie zdalnej nauki na Teams:

     Zasady na Teams

     .............................................................................

     II. Zwróć się do Pedagoga, gdy: 

     1. Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny. 

     2. Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

     3. Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

     4. Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

     5. Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób. 

     6. Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

     Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

     Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.

     Prowadzi:

     - indywidualne rozmowy wspierające,

     - pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,

     - prowadzi zajęcia wychowawczo-profilaktyczne  w klasach.

     Każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.

     Pedagog szkolny:

     • Prowadzi działania diagnozujące indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne uczniów oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych.

     • Analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjno- terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach  edukacyjnych.

     • Podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

     • Prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych- rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki  dostosowane do  sytuacji.

     • Pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

     • Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka.

     •  Na bieżąco współpracuje z instytucjami wspomagającymi proces dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczy szkoły oraz z instytucjami wspierającymi rodzinę.

     • Koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

     Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

     Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich,

     - Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym

     Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,

     Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

     Powiatową Komendą Policji,

     Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej,  oraz innymi instytucjami wg potrzeb

     ..................................................................................................................

     WAŻNE TELEFONY:

      32 624 12 70 - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA W CHRZANOWIE

     32 646 71 85- POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W CHRZANOWIE 

     48 222 500 115 - POWIATOWA STACJA SANITARNO- EPIDEMIOLOGICZNA W CHRZANOWIE

     47 83 24 266- KOMENDA POWIATOWA POLICJI W CHRZANOWIE

     32 /735 69 00- OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHRZANOWIE

      32/ 649-40-30 - III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH SĄDU REJONOWEGO W CHRZANOWIE

     32/624-11-30- POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CHRZANOWIE

     800 100 100 - TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY

     116 111- BEZPŁATNY OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

     800 12 00 12- NIEBIESKA LINIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

     800 12 12 12- TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

     800 060 800 - INFOLINIA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

     801 199 990- OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA NARKOTYKI – NARKOMANIA

     12 425 57 47 wew. 1/ 505 163 623- PUNKT KONSULTACYJNY DLA RODZICÓW ORAZ DZIECI I MŁODZIEŻY W WIEKU 12-18 LAT- KRAKÓW 

     /zaniepokojonych podejmowaniem przez ich dzieci ryzykownych zachowań związanych z używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz podejmowaniem zachowań nałogowych (Internet, komputer, gry).

     możesz to również pobrać jako plik Pedagog_szkolny.docx

     C:\Users\Mariuszek\Desktop\KARTY PRACY\depresja\IZA- strona Pedagoga\obowiazki.jpg   C:\Users\Mariuszek\Desktop\KARTY PRACY\depresja\IZA- strona Pedagoga\prawa dziecka.jpg

     C:\Users\Mariuszek\Desktop\KARTY PRACY\depresja\IZA- strona Pedagoga\Ogólnopolski dzień praw dziecka.jpg

      

      

      III. Dla rodziców: "Jak pomóc dzieciom w nauce?" Sposoby na efektywne uczenie się.


     https://cloud6n.edupage.org/cloud?z%3AZYuuyEl9KzreKLy8x7aBVMuM6aqKwHK%2BVW5wSwls0tu8uCf%2FTT0p3OGnFF4pY7yXM47EsqmMWkJF4cI7J%2BsdGA%3D%3D


     https://cloud2n.edupage.org/cloud?z%3ABVvYARcOOYY4bJ7D3J4lMOrpRgsHboXo5TzO516fclcI9PNqo2bnvqGz6Xd5lx0MAnmHSpzy7gYksYBae16L9g%3D%3D     http://ppp-koluszki.pl/wp-content/uploads/2020/04/trudne-zachowania-dziecka.jpg

      

       IV. JAK KOCHAĆ I WYMAGAĆ - poradnik dla rodziców https://sp1legnica.edupage.org/global/pics/icons/Other/c_folder_favorite.gif

      

     https://cloud2m.edupage.org/cloud/JAK_KOCHAC_I_WYMAGAC-poradnik_dla_rodzicow.pdf?z%3A8jOnN8iy0gwWj%2FZ23mwgVaKyYeWN31X8MHjEXv1ky3Qm57TPJAZUvHMbq%2Fd86srM

     V. DYSLEKSJA - PORADNIK DLA RODZICÓW -  JESTEM RODZICEM DZIECKA Z DYSLEKSJĄ

     https://cloud8m.edupage.org/cloud?z%3Al84gwIdzLsLhBLNLzfn36QOzramidR94EloEFucjkqHPPqbchZw4HecNOXpNJ02p\

     VI. 10 KROKÓW KU TEMU, BY STAĆ SIĘ LEPSZYM RODZICEM

     http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl/repository/edukacyjne/10_krokow.pdf

     VII. ZAMIAST KLAPSÓW. JAK Z SZACUNKIEM I MIŁOŚCIĄ WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE.

     http://www.dziecinstwobezprzemocy.pl/strona.php?p=14

     VIII. CO ZROBIĆ, GDY PODEJRZEWASZ, ŻE DZIECKO JEST KRZYWDZONE

     https://rodzice.fdds.pl/2020/04/23/co-zrobic-gdy-podejrzewasz-ze-dziecko-jest-krzywdzone/?fbclid=IwAR2aDAtjysqgnI2mKYHAxU21TJo-ZK_BGJQ-oB1J_unaANlLpng5EX6fT0k

      

     IX. Pedagog_szkolny._dla_rodzicow.docx

                  

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
   • spbalin@chrzanow.pl
   • 032/ 613-17-67
   • ul. Jaworznicka 139 32-500 Chrzanów
 • Galeria zdjęć

   brak danych