INNOWACJE NIEOBECNOŚCI- PROCEDURA POSTĘPOWANIA STATUT SZKOŁY i WSO PROCEDURY OŚWIADCZENIE RODZICÓW - WYJAZD NA ZAWODY RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ

INNOWACJE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Gramy, śpiewamy, więc zasady ortograficzne znamy” 

 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie

 

 

 

Autorzy:

Barbara Kłeczek

Małgorzata Pawlak

 

Balin, 2016r.

IDEA INNOWACJI

„Każde dziecko jest mądre

i może odnieść sukces,

jeśli dostanie szansę”

 

 

Inspiracją do napisania tego programu była analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji polonistycznej.  Pomimo wielu ćwiczeń z zakresu ortografii, uczniowie popełniają wiele błędów i ich osiągnięcia na tej płaszczyźnie nie przynoszą takich efektów jakie byłyby zadowalające zarówno dla ucznia jak i dla nauczyciela.

 Etap edukacji wczesnoszkolnej jest etapem poznawczym i wielopłaszczyznowym. Rozwijamy mowę, myślenie, uwagę, pamięć. Uczeń poznaje litery, czyta i stawia pierwsze kroki w pisaniu. Jest to dla niego okres wytężonej i niejednokrotnie trudnej pracy. Napotyka wiele pułapek na swej drodze do wiedzy. Taką pułapką jest dla niego właśnie ortografia. Dzieci piszą zasłyszane wyrazy, a okazuje się, że źle je zapisują. Skupiają się bowiem na samej technice pisania nie na prawidłowej pisowni. Wynika to prawdopodobnie z braku umiejętności jednoczesnej koncentracji podczas pisania i poprawności zapisywania.

Wychodząc naprzeciw tym trudnościom stworzyłyśmy program innowacyjny „GRAMY, WIĘC ZASADY ORTOGRAFICZNE ZNAMY”, który ma na celu pomoc w przyswojeniu obowiązujących zasad ortografii. Skierowany on będzie do uczniów klasy IIa i klasy  IIb i może mieć swoją kontynuację w klasie trzeciej.

Gra ma zasady i zasad należy przestrzegać. Podczas gry jest element rywalizacji, który młodsze dzieci bardzo lubią. Można zostać zwycięzcą, a to przynosi zadowolenie i szczęście. Poszczególne treści i zadania zostaną więc przedstawione w formie zabaw, gier komputerowych, gier planszowych itp. Dzieci poznają śpiewane zasady ortograficzne, a wesołe rymowanki pozwolą im lepiej zapamiętać poznawane zasady ortograficzne. Mamy nadzieję, że chęć do zabawy i gier będzie motorem napędowym, który pomoże pokonać słabe strony naszych uczniów. W celu uatrakcyjnienia zajęć zastosowane zostaną różnorodne metody aktywne. Wspólnie z dziećmi stworzymy własną grę planszową, w której zastosujemy poznane zasady ortograficzne. Ułożymy i zilustrujemy bajkę, której bohaterowie pozwolą zapamiętać wiele wyjątków ortograficznych. Wykonamy album egzotycznych zwierząt. Prace prezentowane będą w kącikach „Gramy i bawimy się z ortografią” znajdujących się w klasach. Na podsumowanie innowacji odbędzie się ortograficzna gra terenowa pn. „Podchody ortograficzne”.

Nauka przez zabawę będzie naszym celem. Stanie się ona środkiem ułatwiającym opanowanie i utrwalenie opanowywanego materiału. Ta metoda uczy samodzielnego myślenia, pobudza do działania, sprawia, że obowiązki stają się przyjemne, bo nie mają tradycyjnych oznak obowiązków. Zabawa rozwija zainteresowania, uzdolnienia, a dzięki jej różnorodności może stać się źródłem sukcesu dzieci, które nie będą odczuwały ciężaru nauki ani stresu.

Dodatkowym elementem uatrakcyjniającym nasze zajęcia będzie wykorzystanie technologii informacyjnej. Komputer jest obecnie sprzętem codziennego użytku naszych uczniów. Chętniej wykonują zadania zapisane na komputerze. Wykorzystamy, więc umiejętności uczniów w tym zakresie i część zajęć zrealizujemy z wykorzystaniem komputerów. Mamy nadzieję, że tego typu zajęcia pozwolą lepiej przyswoić poznawany zakres materiału i rozbudzą zainteresowanie poznawanymi zasadami. Natomiast zasady ortograficzne, śpiewane w rytm hip-hopowych  melodii, szybciej zostaną zapamiętane.

 

AUTORZY INNOWACJI :  mgr Barbara Kłeczek, mgr Małgorzata Pawlak

RODZAJ INNOWACJI :  metodyczno-organizacyjna

CZAS TRWANIA INNOWACJI :  grudzień 2016 – maj 2017

 

ZAKRES INNOWACJI: 

Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy IIa i IIb Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Balinie. Innowacja będzie wdrażana przez autorki podczas zajęć dodatkowych, które będą odbywać się raz w tygodniu.

 

FINANSOWANIE INNOWACJI

Innowacja nie wymaga dodatkowego finansowania.

CEL GŁÓWNY

Poznanie zasad ortografii poprzez naukę i zabawę i wdrażanie do prawidłowego ich stosowania w życiu codziennym.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Ø  Rozbudzanie zainteresowań ortografią poprzez stworzenie dziecku sprzyjających
i atrakcyjnych warunków edukacyjnych.

Ø  Wzbogacanie słownika.

Ø  Rozwijanie umiejętności analizowania trudności ortograficznych.

Ø  Doskonalenie pisania z pamięci i ze słuchu.

Ø  Wyrabianie nawyku korzystania  z gier edukacyjnych planszowych, gier komputerowych, słowników itd.

Ø  Zapoznanie z możliwością wykorzystanie komputera w rozwijaniu umiejętności

ortograficznych.

Ø  Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie.

Ø   Wzmacnianie nawyku zdrowej rywalizacji.

Ø  Uczenie umiejętności radzenia sobie z przegraną.

 

FORMY PRACY

Ø  Praca zbiorowa.

Ø  Praca indywidualna.

Ø  Praca w małych grupach.

Ø  Praca w parach.

POMOCE DYDAKTYCZNE

·       Edukacyjne gry planszowe, gry karciane, dydaktyczne gry komputerowe, gry ruchowe, malowane dyktanda, krzyżówki, rebusy, zagadki, quizy, płyty z piosenkami o tematyce ortograficznej, słowniki ortograficzne itp.

TREŚCI

Lp.

Treści

Termin

Pomoce dydaktyczne

(przykłady)

1.

Hałaśliwe „h” dobry humor ma - pisownia wyrazów z „h”.

Grudzień 2016

·       Gra „Zgadnij co to!”.

·        Gra interaktywna – dopasuj wyrazy.

2.

Druh Bohdan - pisownia wyrazów z „h” wymiennym.

Grudzień

2016

·       Bingo ortograficzne.

·       Gry interaktywne www.pisupisu.pl

3.

Świąteczna krzyżówka z choinką - pisownia wyrazów z „ch”.

Grudzień 2016

·       Świąteczny Quiz Ortograficzny.

4.

Nochal, klucha, mucha i Stach - pisownia wyrazów z „ch” wymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty obrazkowe – ortografia
z muchą i pietruchą.

5.

Wymieniamy się z „ó”- pisownia wyrazów z „ó” wymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty OrtoBratki. Wyrazy z „ó” wymiennym.

6.

Ilustrowane „ó”- pisownia wyrazów z „ó” niewymiennym.

Styczeń 2017

·       Karty Ortomagiczne – polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni.

7.

Końcówka – ów, -ówka.

Styczeń 2017

·       Karty obrazkowe – ortografia
z mrówką i borówką.

8.

Czy – uje się rymuje? - pisownia wyrazów z „u”.

Luty 2017

·       Granie w zdanie.

9.

Jeżdżę i wożę książkę „Bliżej drużyny Pieniążka”- pisownia wyrazów z „ż” wymiennym.

Luty

2017

·       Dobble. Wyrazy z ż.

·       „Ortografia Śpiewająco” – piosenka pt. „Żarliwa opowieść”.

10.

Inżynier drży, gdy Elżbieta łże - pisownia wyrazów z „ż” po spółgłoskach.

Marzec 2017

·       Ortograficzny tor przeszkód.

·       Gry interaktywne.

11.

Album zwierząt - pisownia wyrazów z „ż” niewymiennym .

Marzec 2017

·       Obrazek z obrazków „Żaba”.

·       Dubble – wyrazy z „ż”.

12.

Kiedy orzeł był orlęciem- pisownia wyrazów z „rz” wymiennym.

Marzec 2017

·       Karty OrtoBratki. Wyrazy z „rz” wymiennym.

·       „Ortografia Śpiewająco” – piosenka pt. „Krakowiaczek na er zet”.

13.

Śpiewająco piszę „rz” po spółgłoskach.

Marzec 2017

·       Wykreślanka ortograficzna online - RZ po spółgłoskach - www.superkid.pl.

14.

Kim chciałbym zostać?- pisownia wyrazów z „rz” w zakończeniach –arz, -erz.

Kwiecień 2017

·       Wykreślanka online.

·       Gramy sylabami – układanie wyrazów.

15.

Warzywa korzenne - niewymienne pisownia wyrazów z „rz” niewymiennym.

Kwiecień 2017

·       Warzywa na parze - gra w oparciu
o wierszyk ortograficzny.

16.

Dwa mądre kotki „ą” i „ę”.

Kwiecień 2017

·       Ortograficzna loteryjka obrazkowa – ę, en, em. Gra w stylu bingo.

·       Dubble – ą, on, om.

17.

Wielka litera w podróżach po Polsce.

Maj

2017

·       Sudoku ortograficzne.

18.

Uwaga NIE! - z rzeczownikami, czasownikami, przymiotnikami.

Maj

2017

·        „Ortografia śpiewająco” piosenka pt. „Jaś przekora”.

19.

Wyjątkowe słowa - wyjątki
w pisowni.

Maj

2017

·       Biegane dyktando – wybór Mistrza Ortografii w poszczególnych klasach.

20.

Ortograficzna gra terenowa pn. „Podchody ortograficzne”. Podsumowanie innowacji.

Maj

2017

·       Zagadki ortograficzne.

·       Rebusy.

·       Krzyżówki.

 

 

 

OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Uczeń zna podstawowe zasady ortograficzne i potrafi je zastosować w praktyce.

Ø  Uczeń aktywnie uczestniczy w zajęciach.

Ø  Uczeń potrafi współpracować w grupie.

Ø  Uczeń potrafi wykorzystać różnorodne gry do zapamiętywania pisowni wyrazów
z trudnościami ortograficznymi.

Ø  Uczeń potrafi posługiwać się komputerem (myszką, klawiaturą).

EWALUACJA

Ocena pracy uczniów będzie dokonywana na podstawie:

Ø  Obserwacja uczniów podczas zajęć.

Ø  Dyktando.

BIBLIOGRAFIA

 

1.     Klimkiewicz D. Ortografia ze skrzatem. Ćwiczenia uzupełniające dla uczniów klas II-III, Wydawnictwo Skrzat, Kraków 2013.

2.     Podgórska A. Ortografia drugoklasisty, Wydawnictwo AKSJOMAT.

3.     Zbróg Z. Lubię ortografię, MAC EDUKACJA.

4.     Gawdzik W. Ortografia i gramatyka na wesoło, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa1990

5.     Kanabrodzka A, Owczarska H, Pomianowska P. W labiryntach ortografii, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej Żak, Warszawa 1997

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Balinie
    ul. Jaworznicka 139

    spbalin@chrzanow.pl
  • 032/ 613-17-67

Galeria zdjęć